Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi,
w imieniu Zarządu Megaron S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
działalności Spółki za 2023 r. Stanowi ono podsumowanie całorocznej pracy i wysiłków Pracowników włożonych
w budowanie pozycji Spółki oraz rozwijanie jej przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i zagranicznym.
W 2023 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 43 817 tys. zł. i stratę netto w wysokości 765 tys. zł.
Strata ta była spowodowana przede wszystkim trwającym od maja 2022 r. i przez cały 2023 r. spowolnieniem na
krajowym rynku nieruchomości w ogólności, a na rynku materiałów budowlanych i wykończeniowych w szczególności.
Na wzrost kosztów wpłynęła natomiast utrzymująca się na wysokim poziomie w 2023 r. inflacja. Mający miejsce w 2023
r. spadek przychodów ze sprzedaży nie został niestety w pełni skompensowany ze zmniejszeniem kosztów w związku z
wdrożoną redukcją zatrudnienia.
W 2023 r. Spółka kontynuowała rozwój innowacyjnego produktu jakim jest papa w płynie. Produkt ten osiągnął w
mijającym roku wysokie wzrosty sprzedaży. Spółka koncentrowała też swoje działania na rozwoju jasnoszarej gładzi
polimerowej FINISZ Dv-21. Gotowa szara głatypu smart jest bowiem jedyną na rynku adzią zmieniającą kolor w
trakcie pracy. Istotnym sukcesem Spółki jest także wprowadzenie do sprzedaży Supermocnej masy szpachlowa Śmig
C-50s o standardach szpachlowania Q1 i Q2. Po sukcesach związanych ze sprzedażą dyspersyjnej Supermocnej masy
szpachlowej Śmig C-50, zdecydowaliśmy się wprowadzić w drugim kwartale 2024 r. produkt suchy.
Pomimo mającego miejsce w trzecim kwartale 2022 roku bankructwa jednego z kluczowych kontrahentów, brytyjskiej
firmy Birmingham Innovation Ltd, Spółce udało się odbudować w 2023 roku sprzedaż eksportową i osiągnąć wzrost
sprzedaży w porównaniu do wyników z roku poprzedniego.
Istotnym elementem wzmocnienia pozycji rynkowej w 2023 r. była kontynuacja, pomimo okrojonego zatrudnienia,
działalności badawczo rozwojowej, która koncentrowała się na poszukiwaniu i realizacji projektów zmierzających w
kierunku poszerzenia oferty wyrobów oraz optymalizacji procesów wytwarzania. Spółka rozwijała także potencjał
zakończonych w poprzednich latach projektów przy wsparciu Funduszy Unijnych, których przedmiotem był zakup
LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I
PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Megaron S.A.
infrastruktury B+R obejmującej urządzenia badawcze, pomiarowe, laboratoryjne oraz podjęcie szerokiego projektu
badawczo-rozwojowego, mającego na celu wprowadzenie nowych technologii i produktów w zakresie działalności
Spółki. Dodatkowo, za pośrednictwem strony internetowej www.smig.pl rozwijaliśmy bazę wiedzy zawierającą artykuły
oraz porady związane ze sztuką budowlaną. Zawarte w niej treści przeznaczone zarówno dla profesjonalistów jak i
amatorów.
Spółka w marcu 2023 wprowadziła na rynek innowacyjny klej cementowy wysokiej klasy normowej C2TES1 o nazwie S-8
Contact Max zapewniający maksymalny kontakt płytek z podłożem. Sprzedaż kleju wsparta została przez
najnowocześniejszy na rynku program lojalnościowy dla wykonawców, który został opracowany wewnątrz firmy w 2022
r.. Rozwiązania zastosowane w programie wyjątkowe w branży natomiast kleje cementowe zupełnie nowym
segmentem rynku dla Spółki stąd prognozowany wzrost przychodów będzie dynamiczny. Dodatkowo w 2024 Spółka
planuje poszerzenie programu lojalnościowego o kolejne Asortymenty jak Gotowa gładź polimerowa Megaron Dv-21 17
kg oraz Supermocna masa szpachlowa ŚMIG C-50s 5kg.
W celu przygotowania spółki na 2024 rok, zawarty został niezbędny aneks do umowy kredytowej poprawiający znacząco
płynność spółki. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Nie mamy istotnych problemów z windykacją należności,
a nasze zobowiązania regulujemy terminowo. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jesteśmy przygotowani na wyzwania
czekające nas w 2024 roku. Wyrażam także głębokie przekonanie, że osiągane rezultaty, pozycja rynkowa oraz
podejmowane działania stawiają Spółkę w gronie firm wiarygodnych, stabilnych finansowo i z dobrymi perspektywami
wzrostu.
Szczecin, dnia 23 kwietnia 2024 roku
Piotr Sikora Prezes Zarządu