Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Partnerzy Biznesowi,
w imieniu Zarządu Megaron S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie
z działalności Spółki za 2022 r. Stanowi ono podsumowanie całorocznej pracy i wysiłków Pracowników włożonych
w budowanie pozycji Spółki oraz rozwijanie jej przewag konkurencyjnych na rynku krajowym i zagranicznym.
W 2022 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 47 829 tys. zł. i stratę netto w wysokości 1 053 tys. zł.
Strata ta była spowodowana przede wszystkim spowolnieniem na krajowym rynku materiałów budowlanych, a także
ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej przez istotnego kontrahenta Spółki, brytyjską firmę Birmingham Innovations LTD.
Na wzrost kosztów wpłynęły natomiast zawirowania na światowych rynkach produkcji surowców i komponentów oraz
rosnąca w 2022 r. inflacja. Wskutek powyższych czynników, przewidując dalsze spowolnienie na krajowym rynku
materiałów budowlanych, Spółka musiała podjąć trudną decyzję o ograniczeniu zatrudnienia.
W 2022 r. Spółka kontynuowała rozwój sprzedaży białej gładzi dyspersyjnej Śmig A-11. Rok ten, pomimo niestabilnego
rynku był także okresem, w którym reklama innowacyjnego produktu - papy w płynie, przyniosła wysokie wzrosty
sprzedaży. Wysoki popyt na ten produkt Spółka planuje utrzymać już na wiosnę 2023 r. Spółka współpracuje obecnie z
dwoma kolejnymi sieciami handlowymi o krajowym zasięgu, żeby produkty były dostępne w ich ofercie w 2023 r.
Spółka koncentrowała też swoje działania na rozwoju sprzedaży zbrojonego gipsu szpachlowego Gs-10. Produkt ten jest
najmocniejszym gipsem do łączenia płyt g-k dostępnym na polskim rynku. Działania prowadzone wśród wykonawców
budujące świadomość produktu połączone z konkurencyjną cepozwolą zdobyć spółce część wysokomarżowego
rynku sypkich produktów do łączenia płyt.
Istotnym elementem wzmocnienia pozycji rynkowej w 2022 r. była kontynuacja działalności badawczo -
rozwojowej, która koncentrowała się na poszukiwaniu i realizacji projektów zmierzających w kierunku
poszerzenia oferty wyrobów oraz optymalizacji procesów wytwarzania. Spółka rozwijała także potencjał zakończonych
w minionych latach projektów przy wsparciu Funduszy Unijnych, których przedmiotem był zakup infrastruktury B+R
obejmującej urządzenia badawcze, pomiarowe, laboratoryjne oraz podjęcie szerokiego projektu badawczo-
LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY I
PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Megaron S.A.
rozwojowego, mającego na celu wprowadzenie owych technologii i produktów w zakresie działalności Spółki. Dodatkowo,
za pośrednictwem strony internetowej www.smig.pl rozwijaliśmy bazę wiedzy zawierającą artykuły oraz porady związane
ze sztuką budowlaną. Zawarte w niej treści są przeznaczone zarówno dla profesjonalistów jak i amatorów.
Spółka w marcu 2023 wprowadziła na rynek innowacyjny klej cementowy wysokiej klasy normowej C2TES1 o nazwie S-8
Contact Max zapewniający maksymalny kontakt płytek z podłożem. Sprzedaż kleju będzie wspierana przez
najnowocześniejszy na rynku program lojalnościowy dla wykonawców, który został opracowany wewnątrz firmy w 2022
r.. Rozwiązania zastosowane w programie wyjątkowe w branży natomiast kleje cementowe zupełnie nowym
segmentem rynku dla Spółki stąd prognozowany wzrost przychodów będzie dynamiczny.
W celu przygotowania spółki na 2023 rok, zawarte zostały niezbędne aneksy i umowy kredytowe poprawiające znacząco
płynność spółki. Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Nie mamy istotnych problemów z windykacją należności,
a nasze zobowiązania regulujemy terminowo. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że jesteśmy przygotowani na wyzwania
czekające nas w 2023 roku. Wyrażam także głębokie przekonanie, że osiągane rezultaty, pozycja rynkowa oraz
podejmowane działania stawiają Spółkę w gronie firm wiarygodnych, stabilnych finansowo i z dobrymi perspektywami
wzrostu.
Szczecin, dnia 24 kwietnia 2023 roku
Piotr Sikora Prezes Zarządu