- 109 -

 
                                      Dostawa surowców -
                              początek procesu produkcji
                                     suchych mieszanek

- 110 -