- 61 -

Gotowa gładź tynkowaŚMIG

Gotowa   gładź   tynkowa   ŚMIG   jest    zaprawą   budowlaną
przeznaczoną   do  wewnętrznych    prac  wykończeniowych.
Pod  względem  chemicznym  stanowi mieszankę surowców
mineralnych,  żywicy  polimerowej,  chemicznych  dodatków
modyfikujących oraz wody. Ma konsystencję pasty.

 

zamknij opisy

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Proces wiązania produktu zachodzi w trakcie odparowywania wody z zaprawy. Wiązanie jest procesem nieodwracalnym. Tworzy trwałe podłoże pod powłoki malarskie i tapety. ŚMIG można stosować na wszelkie mineralne podłoża budowlane oraz stare powłoki malarskie – w tym olejną i emulsyjną - o trwałej, czystej i suchej powierzchni.

 


 

Właściwości

- Komfort pracy

Główną zaletą produktu jest gotowość do natychmiastowego zastosowania po otwarciu opakowania. ŚMIG zaleca się używać prosto z wiadra bez jakichkolwiek zabiegów przygotowawczych. Drugą ważną zaletą jest możliwość przerywania i wznawiania pracy w dowolnym momencie. Po zakończeniu pracy wiadro należy zamknąć, a po kolejnym otwarciu produkt można używać ponownie.


- Elastyczność i odporność na spękania

Łańcuchowa budowa spoiwa polimerowego tworząc w strukturze produktu elastyczną sieć powiązań zapewnia gotowej powłoce elastyczność i wysoką odporność na spękania.

UWAGA: Produkt osiąga spójność struktury, elastyczność i odpowiednią przyczepność dopiero po całkowitym wyschnięciu oraz zakończeniu procesu wiązania.


- Grubość warstwy

Gładź ŚMIG można jednorazowo nakładać nawet do 5mm grubości. W przypadku zastosowania grubszych warstw mogą pojawić się pęknięcia powierzchni a czas wysychania może wydłużyć się nawet do kilku dni.


- Czas wiązania i wysychania

Czas wiązania i wysychania uzależniony jest od tempa odparowania wody z zaprawy. W przypadku warstwy o gr. 1mm, w warunkach +20°C i dobrego przewietrzania, powierzchnia wysycha i wiąże w ciągu 2-3 godzin. W takich samych warunkach warstwa o gr. 5mm wysycha i wiąże ok. 24 godzin. Niższa temperatura, podwyższona wilgotność lub brak przewietrzania wydłuża czas wiązania i wysychania zaprawy.


UWAGA: W temperaturze poniżej +10°C proces wiązania nie zachodzi pomimo odparowania wody z zaprawy.

Przygotowanie produktu

Przed przystąpieniem do wygładzania należy usunąć z podłoża obsypujące się stare warstwy, nietrwałe powłoki malarskie oraz pył powstały po szlifowaniu spodniej warstwy gładzi. Brud, tłuszcz oraz sadzę należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt należy nakładać wyłącznie na podłoże trwałe, czyste i suche. Gruntowanie i zwilżanie podłoża jest niewskazane.

Technologia pracy

Produktu nie należy stosować na metale, szkło i tworzywa sztuczne. Niewskazane jest również stosowanie go na podłoża zawilgocone, objęte korozją biologiczną oraz takie, w których nie zakończyły się procesy wiązania innych spoiw mineralnych. Niezalecane jest stosowanie produktu w miejscach podlegających stałemu zawilgoceniu oraz w pomieszczeniach, w których wilgotność powietrza na stałe przekracza 70%. Okresowa zwiększona wilgotność w kuchniach i łazienkach nie jest szkodliwa. Produktu nie należy stosować do wypełniania ubytków głębszych niż 5 mm oraz do łączenia płyt gipsowo-kartonowych.


W zależności od stopnia nierówności podłoża pierwszą warstwę gładzi należy nakładać o grubości od 1 do 5 mm. Po całkowitym wyschnięciu powierzchni, wstępne szlifowanie nierówności należy wykonywać papierem lub siatką ścierną nr 80-100. W razie konieczności ubytki i niedokładności pierwszej warstwy należy miejscowo uzupełnić zaprawą lub nałożyć kolejną, cieńszą warstwę. Kolejną warstwę gładzi można nakładać na następną dopiero po całkowitym wyschnięciu poprzedniej i usunięciu pyłu. Do ostatecznego wyszlifowania powierzchni należy używać papieru lub gąbki ściernej nr 150-200. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy i podłoża wynosi od +10° do +40°C.


Po wyschnięciu, wyszlifowaniu i usunięciu pyłu powierzchnia gładzi gotowa jest do malowania. Ewentualne gruntowanie gotowej gładzi należy wykonywać wyłącznie, gdy zaleca tego producent farby.

Składowanie

Produkt pakowany jest w wiadra plastikowe zamykane pokrywką z zamkiem o wadze netto 20, 5 i 1,5 kg. Wiadra 20 i 5 kg wyposażone są w plastikowy uchwyt.

UWAGA: Produkt należy przechowywać w temperaturze od 0° do 40°C.

UWAGA: Spiętrzanie palet jest zabronione.

Gwarancje

W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile będzie on stosowany zgodnie z przeznaczeniem, powyższym opisem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną.

Produkt posiada Deklarację Zgodności z PN-EN-13963:2008 -2A oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/0909/01/2010.

Dane techniczne

Pozostałość na sicie 315   um - 0,00% masy
Pozostałość na sicie 200   um - <1,0% masy
Brak spękań na całej szerokości klina.
Przyczepność do podłoża - > 0,25 N/mm 2
Zużycie - ok. 1,5 kg/m2 /mm gr.

- 62 -