- 53 -

Udział w przetargach


Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stanowiska do badania mrozoodporności

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup kontenerów

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup grubościomierza

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory szoków termicznych

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup stanowiska do testów wyrobów do izolacji cieplnej w badaniu reakcji na ogień

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia do badań skurczu i spęcznienia materiałów

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup aparatu Perfotest

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory do badań paroprzepuszczalności

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny wytrzymałościowej do badania styropianu

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny do badań odporności na ścieranie Bohmego

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia do badań udarności

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup maszyny do badania ściskania i zginania

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory klimatycznej

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup komory klimatyczno - starzeniowej

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup twardościomierza

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na zakup maszyny do badań wodoszczelności

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na zakup wstrząsarki laboratoryjnej

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielnie zamówienia na zakup wagosuszarki i wag laboratoryjnych

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia za zakup wanny laboratoryjnej

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pieca laboratoryjnego

-------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe dot. spektrofotometru

Protokół z postępowania przetargowego dot. spektrofotometru 

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia za zakup maszyny wytrzymałościowej

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pull-off testerów

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup mieszalników do zapraw

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - badania i doradztwo


załącznik 1
- 54 -