- 53 -

Udział w przetargach


Zapytanie ofertowe dot. spektrofotometru

Protokół z postępowania przetargowego dot. spektrofotometru 


-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia za zakup maszyny wytrzymałościowej

-------------------------------------------------------

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pull-off testerów

-------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe na zakup mieszalników do zapraw

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe - badania i doradztwo


załącznik 1
- 54 -