Asystentka dyrektora produkcji
Paulina Szaber-Nalewaj

- 143 -

Faktycznie jedyny pracownik produkcyjny
suchych zapraw budowlanych
Leszek Kiestrzyński

- 144 -