Asystentka dyrektora produkcji
Paulina Szaber-Nalewaj

- 145 -

Faktycznie jedyny pracownik produkcyjny
suchych zapraw budowlanych
Leszek Kiestrzyński

- 146 -