- 35 -


Kontakt dla
Inwestorów

 

Kontakt w sprawie Relacji Inwestorskich

Dorota Sękowska-Przewłocka 
tel. kom. 665 98 98 92
fax (+48) 91/46 64 541


 Kontakt ze Spółką

 Megaron S.A.
 ul. Pyrzycka 3 e,f
 70-892 Szczecin
 tel. (+48) 91/46 64 540
 fax (+48) 91/46 64 541

- 36 -