- 65 -

Gładź gipsowa


CLASSIC

Najwyższa wytrzymałość  powłoki.  Gładź  przeznaczona do
klasycznej  technologii  pracy  polegającej  na  kilkakrotnym
nakładaniu   coraz   cieńszych  warstw, co  pozwala uniknąć
kłopotliwego zapylenia.

zamknij opisy

Przeznaczenie

Gładź gipsowa biała CLASSIC jest suchą prefabrykowaną mieszanką gipsową przewidzianą do samodzielnego przygotowania bezpośrednio przed zastosowaniem poprzez wymieszanie z wodą.

Produkt służy do wykonywania wewnętrznych gładzi gipsowych pod powłoki malarskie i tapety. Przewidziany jest do stosowania w technologii kilkakrotnego nakładania coraz cieńszej warstwy. Służy również do wypełniania ubytków i pęknięć w tynkach.

Właściwości

Gładź gipsowa Gt-90 jest najbardziej wytrzymałą ze wszystkich gipsowych gładzi Megaron. Wiąże ok. 1,5 godziny. Przewidziana jest do tradycyjnej metody pracy polegającej na kilkakrotnym nakładaniu coraz cieńszych warstw bez czekania aż wyschną poprzednie. Zaletą takiej metody jest możliwość zakończenia pracy w ciągu jednego dnia oraz uniknięcie szlifowania i związanego z nim kłopotliwego zapylenia.

UWAGA: Czas pracy ok. 1,5 godziny ma miejsce w przypadku dotrzymania normowych warunków przygotowania zaprawy. Jednak, gdy temperatura zaprawy jest wyższa niż 20° C lub gdy wody użyto mniej niż 1/2 masy spoiwa zaprawa wiąże szybciej. W sytuacji przeciwnej czas wiązania wydłuża się. Do znaczącego skrócenia czasu wiązania przyczynia się również używanie narzędzi, z których nie usunięto resztek stwardniałego gipsu.

Przygotowanie produktu

Suchy produkt należy wsypać do wody - nigdy na odwrót - w proporcjach ok. 2 kg spoiwa na 1 l wody. Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej, najlepiej pitnej wody o temp. od 5 do 30° C. Po dokładnym wymieszaniu ręcznym lub mechanicznym zaprawa jest gotowa do użycia.

Technologia pracy

 Przed przystąpieniem do wygładzania należy usunąć z podłoża pył, obsypujące się stare warstwy oraz nietrwałe powłoki malarskie. Brud, tłuszcz oraz sadzę należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt nie wymaga gruntowania ani moczenia podłoża. Można go stosować na wszelkie trwałe powłoki malarskie w tym również na emulsję i farbę olejną. Zalecaną technologią pracy jest nakładanie kilku coraz cieńszych warstw  jedną na drugą przy użyciu coraz rzadszej zaprawy, aż do uzyskania pożądanego efektu. Nakładanie kolejnej warstwy wskazane jest dopiero wtedy, gdy wyraźnie stwardnieje poprzednia. Trwa to na ogół krócej niż 1 godzina, bowiem kontakt zaprawy ze związanym gipsem znacząco przyspiesza proces wiązania. Odpowiednia twardość spodniej warstwy ułatwia cienkie rozprowadzenie następnej. Nie wskazane jest natomiast czekanie aż poprzednia warstwa całkowicie wyschnie, bowiem suche podłoże szybko odciąga wodę z cienkiej warstwy i stwarza ryzyko odparowania reszty wody przed zakończeniem procesu wiązania gipsu. W sytuacji takiej warstwa traci swoje nośne właściwości jako podłoże pod powłoki malarskie i tapety. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy i podłoża od 5 do 30 C.

Składowanie

Produkt należy przechowywać w suchych warunkach i zamkniętych  opakowaniach w temperaturze 0-40 °C.

Gwarancje

W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile będzie on stosowany zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną.
Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych, zgodny z:
PN-EN 13279-1:2009 B2/20/2.
Reakcja na ogień: A1.
PZH HK/B/0039/03/2008
PKWiU 26.53.10-00.00
Producent posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wydany przez DNV Polska.

- 66 -