- 59 -

Gładź gipsowa


SUPER FINISZ z polimerami


Najbardziej    popularna.    Gładź    stworzona   do    szeroko
rozpowszechnionej     technologii    pracy     polegającej   na
zeszlifowaniu    nierówności    po    całkowitym   wyschnięciu
powierzchni.

zamknij opisy

Przeznaczenie

Gładź gipsowa z polimerami BIAŁA Gt-120 jest suchą mieszanką gipsową do zastosowań wewnętrznych. Przeznaczona jest do wygładzania nierówności i chropowatości tynków mineralnych pod powłoki malarskie i tapety.

Właściwości

Podstawową zaletą Gładzi gipsowej z polimerami Gt-120 jest wyjątkowa podatność na szlifowanie. Wiąże ok. 1,5 godziny. Przewidziana jest do popularnej metody wygładzania polegającej na zeszlifowaniu nierówności po całkowitym  wyschnięciu gładzi.

UWAGA: Czas pracy ok. 1,5 godziny ma miejsce w przypadku dotrzymania normowych warunków przygotowania zaprawy. Jednak, gdy temperatura zaprawy jest wyższa niż 20° C lub gdy wody użyto mniej niż 1/2 masy spoiwa zaprawa wiąże szybciej. W sytuacji przeciwnej czas wiązania wydłuża się. Do znaczącego skrócenia czasu wiązania przyczynia się również używanie narzędzi, z których nie usunięto resztek stwardniałego gipsu.

Przygotowanie produktu

Suchy produkt należy wsypać do wody - nigdy na odwrót - w proporcjach ok. 2 kg spoiwa na 1 l wody. Do zarobienia zaprawy należy używać wyłącznie czystej, najlepiej pitnej wody o temp. od 5 do 30 C. Po dokładnym wymieszaniu ręcznym lub mechanicznym zaprawa jest gotowa do użycia.

Technologia pracy

Przed przystąpieniem do wygładzania należy usunąć z podłoża obsypujące się stare warstwy, nietrwałe powłoki malarskie oraz pył po szlifowaniu spodniej warstwy gładzi. Brud, tłuszcz oraz sadzę należy zmyć wodą pod ciśnieniem lub detergentami. Produkt nie wymaga gruntowania ani moczenia podłoża. Można go stosować na wszelkie trwałe powłoki malarskie w tym również na emulsję i farbę olejną. Zalecaną technologią pracy jest nałożenie jednej lub dwóch warstw o łącznej grubości 3-5 mm, a po całkowitym wyschnięciu zeszlifowanie nierówności siatką lub papierem do szlifowania. Należy unikać nakładania warstw cieńszych niż 1 mm, bowiem zachodzi wtedy ryzyko odparowania wody zanim zakończy się reakcja wiązania gipsu, a co za tym idzie gładź nie uzyska właściwości nośnych jako podłoże pod powłoki malarskie lub tapety. Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy i podłoża od 5 do 30 C.

UWAGA: Nie wolno dopuścić do wyschnięcia nałożonego produktu przed upływem czasu wiązania! Grozi to obsypywaniem się gładzi lub późniejszym łuszczeniem się powłok malarskich.

Składowanie

Produkt należy przechowywać w suchych warunkach i zamkniętych  opakowaniach w temperaturze 0-40 °C.

Gwarancje

W okresie 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu producent gwarantuje normowe właściwości produktu, o ile będzie on stosowany zgodnie z przeznaczeniem i ogólnie przyjętą sztuką budowlaną.
Tynk na bazie gipsu do zastosowań wewnętrznych, zgodny z:
PN-EN 13279-1:2009 B2/20/2.
Reakcja na ogień: A1.
Izolacyjność od dźwięków powietrznych: NDP
Opór cieplny: NPD
Posiada atest PZH
PKWiU 26.53.10-00.00

- 60 -