- 49 -

Branżowy program promocji
Nr POIG.06.05.02-00-226/12-00
Projekt


"Udział firmy Megaron
w branżowym programie promocji"


w ramach poddziałania
6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji działania
6.5
Promocja polskiej gospodarki osi priorytetowej
6
Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2013-03-01

- 50 -