- 21 -
Walne Zgromadzenia


25.06.2018

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 25 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki
przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.


1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Projekty uchwał


4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


5. Raport roczny 2017:


a) Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia


b) Sprawozdanie finansowe za 2017 r. (SAR)


c) Sprawozdanie z badania biegłego


6. Formularz wykonywania prawa głosu


7. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej:

a) Mariusz Adamowicz


b) Mariusz Sikora


c) Arkadiusz Mielczarek


d) Mieszko Parszewski


e) Mieczysław Żywotko


Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 25 czerwca 2018r.
13.06.2017

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 13 czerwca 2017r. na godz. 10:00,
w siedzibie Spółki przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce


3. Projekty uchwał na ZWZ

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


5. Raport roczny 2016:

a) Pismo Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia


b) Sprawozdanie finansowe za 2016r (SAR)


c) Raport i opinia z badania biegłego rewidenta


6. Formularz wykonywania prawa głosu


Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13 czerwca 2017r.
21.06.2016

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 21 czerwca 2016r. na godz. 09:00,
w siedzibie Spółki przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce


3. Projekty uchwał na ZWZ

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


5. Raport roczny 2015:

a) Pismo Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia


b) Sprawozdanie finansowe za 2015r (SAR)


c) Raport z badania biegłego


d) Opinia z badania SF


6. Formularz wykonywania prawa głosu


Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 21 czerwca 2016r.
29.06.2015

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 29 czerwca 2015r. na godz. 12:00,
w siedzibie Spółki przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce


3. Projekty uchwał na ZWZ

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


5. Raport roczny 2014:

a) Pismo Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia


b) Sprawozdanie finansowe za 2014r (SAR)


c) Raport z badania biegłego


d) Opinia z badania SF


6. Formularz wykonywania prawa głosu


7. Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej:

a) Mariusz Adamowicz


b) Krzysztof Koroch


c) Arkadiusz Mielczarek


d) Mieszko Parszewski


e) Mariusz SikoraUchwały podjęte na ZWZA w dniu 29 czerwca 2015r.
27.02.2015

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
27 luty 2015r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki
przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

3. Projekty uchwał na NWZA

4. Formularz wykonywania prawa głosuUchwały podjęte na NWZA w dniu 27 lutego 2015r.
13.06.2014Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 13 czerwca 2014 r.


18.04.2014


Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 18 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00, w siedzibie Spółki

19.06.2012

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,

zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 19 czerwca 2013 r. o godz. 13:30, w siedzibie Spółki
przy ul. Pyrzyckiej 3 e,f w Szczecinie.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce


3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej


4. Projekty uchwał na ZWZ


5. Raport roczny 2012:

a) Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie z działalności Zarządu, Oświadczenia


b) Sprawozdanie finansowe za 2012r (SAR)


c) Raport z badania biegłego


d) Opinia z badania SF


6. Formularz wykonywania prawa głosuUchwały podjęte na ZWZA w dniu 19 czerwca 2013 r.
20.06.2012

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
20 czerwca 2012 r. na godz. 11:00, w kancelarii notarialnej
notariusz Doroty Peszko w Szczecinie, przy Pl. Zgody 1.
Wyniki głosowanych uchwał


15.02.2012
Wyniki głosowanych uchwał

Uchwały podjęte przez NWZ Akcjonariuszy Megaron S.A w dniu 15 lutego 2012r.01.06.2011

Zarząd MEGARON Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 1 czerwca 2011 r. o godz. 11:00, w kancelarii notarialnej
Wyniki głosowanych uchwał

Uchwały podjęte przez ZWZ Akcjonariuszy Megaron S.A w dniu 01 czerwca 2011r.

- 22 -