- 13 -


AkcjonariatKapitał zakładowy Emitenta tworzą akcje:

2 100 000 serii A
400 000 serii B
200 000 serii C- 14 -